1. WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą “Polowanie na okazje 17 (zwana dalej “Promocją”).

1.2. Organizatorem Promocji jest Stark Corp Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Świeradowskiej 47, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428141, posiadającą numer identyfikacji podatkowej nr NIP: 5272681100, nr Regon: 146231752

2. MIEJSCE I CZAS TRWANIA PROMOCJI

2.1. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym HEGOS.eu pod adresem www.hegos.eu w dniach 9-12.06.2024.

3. PRZEDMIOT PROMOCJI

3.1. Promocja obejmuje asortyment znajdujący się w podstronie o nazwie “Polowanie na okazje” dostępnej na stronie głównej sklepu internetowego HEGOS.eu.

3.2. Organizator informuje, że asortyment będący przedmiotem Promocji jest towarem powystawowym, tj. może nosić ślady przymierzania, użytkowania i/lub posiadać innego rodzaju niedoskonałości estetyczne powstałe na skutek eksploatacji towaru.

3.3. Przez niedoskonałości estetyczne, o których mowa w podpunkcie 3.2 rozumie się takie niedoskonałości, które nie wpływają w sposób negatywny na funkcjonalność towaru.

3.4. Organizator informuje, że ze względu na charakter wyprzedażowy Promocji, czas na wysyłkę towaru może wydłużyć się do 72 godzin. Wysyłka zakupionych towarów odbywa się za pośrednictwem kuriera DPD oraz paczkomatów. Koszt przesyłki to 12,99 zł kurier oraz 15,99 złotych paczkomaty. Nie ma możliwości zamówienia przesyłki za pobraniem. 

3.5 Produktów biorących udział w Promocji nie można łączyć z innymi produktami dostępnymi na stronie. 

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

4.1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego HEGOS.eu bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu, tj. dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie towaru.

4.2. Warunkiem realizacji prawa odstąpienia od umowy jest odesłanie zwracanego towaru wraz z oryginałem paragonu lub faktury, będących potwierdzeniem dokonania zakupu (formularz zwrotu do pobrania tutaj)

4.3. Klient wykonał prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli spełnił powyższy warunek przed wygaśnięciem terminu.

4.4. Klient odsyła zwracany towar na własny koszt na adres pocztowy magazynu głównego: Magazyn HEGO'S Milano ul. Poleczki 21/6a, 02 -822 Warszawa. Przesyłki przesłane za pobraniem nie będą przyjmowane, zaś ich wysłanie po upływie 14 dni nie zostanie potraktowane jako zachowanie powyższego terminu. W sytuacji, gdy Kupujący zwraca towar za pośrednictwem serwisu  www.szybkiezwroty.pl  koszt zwrotu wynosi 9,99 zł, a kwota ta zostanie odliczona od zwracanej Kupującemu kwoty.

4.5. Klient powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym, w jego oryginalnym opakowaniu (jeżeli towar występował w opakowaniu) i ze wszystkimi dodatkami, które Klient otrzymał w wyniku realizacji zamówienia. W przypadku, gdy stan zwracanego towaru jest gorszy od stanu towaru zakupionego przez Klienta, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy jego przyjęcia.

4.6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, funkcjonowania towarów.

4.7. Zwracany towar powinien być zgodny z zawartą umową sprzedaży.

4.8. W przypadku zamówień na więcej niż jeden produkt i zwrocie części zamówienia należy zatrzymać kopię dowodu sprzedaży, a oryginał wraz z towarem odesłać na adres pocztowy magazynu głównego: Magazyn HEGO'S Milano ul. Poleczki 21/6a, 02 -822 Warszawa.

4.9. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep wszedł w posiadanie zwracanego towaru. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy zwracanego towaru inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep w § 6 ust. 7, wówczas Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Klientowi przysługuje prawo reklamowania towaru w terminie do 2 lat od momentu zawarcia umowy.

5.2. Klient zobowiązany jest dostarczyć towar wraz z formularzem reklamacyjnym na adres pocztowy magazynu głównego: Magazyn HEGO'S Milano ul. Poleczki 21/6a, 02 -822 Warszawa. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Korzystanie z Promocji jest dobrowolne.

6.2. Dodatkowe informacje o Promocji związane z jego funkcjonowaniem oraz zasadami można uzyskać, wysyłając zapytanie na adres: bok@hegos.eu 

6.3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu. Dotyczy to w szczególności zmian terminu trwania Promocji. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.

6.4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.

X

Magazyn HEGO'S Milano / ul. POLECZKI 21 / 02-822 Warszawa
Skorzystaj jako pierwsza! Wystarczy, że udostępnisz nasz post na FB lub na Instagramie na Stories, oznaczając nas, a my wyślemy Ci KOD wcześniejszego dostępu. Zacznij Polowanie ON-LINE już 9 czerwca od 21.00.

Bądź na bieżąco:

X

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stark Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tel. 22 403 03 70, admin@hegos.eu ;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi newsletter, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na otrzymywanie newsletter;
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa;
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi newsletter;
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
-->