Zwroty i reklamacje

Adres do zwrotów:
HEGO'S MILANO
ul. Poleczki 21/6a
02-822 Warszawa
 

Poniższe zapisy stanowią informację dodatkową dla Klienta i wynikają z Regulaminu Sklepu. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności z Regulaminem, zapisy Regulaminu przeważają i są wiążące dla Klienta oraz Sklepu.

 

 1.  Z kim zawieram umowę sprzedaży kupując w sklepie www.hegos.eu?

Sklep internetowy, działający pod adresem www.hegos.eu, prowadzony jest przez:

Stark Corp Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie (02-662) przy ul. Świeradowskiej 47

Tel./faks:   22 403 03 70

Adres e-mail: bok@hegos.eu 

Adres e-mail do reklamacji: reklamacje@hegos.eu

 1.  Jakie dane powinny znaleźć się na przelewie?

W tytule przelewu koniecznie proszę podać: imię i nazwisko podane w zamówieniu lub numer zamówienia. Jeśli informacje te nie będą podane, może to znacznie wydłużyć czas realizacji zamówienia lub je całkowicie uniemożliwić

 1.  Ile zapłacę za przesyłkę kupując więcej niż jeden produkt?

Dokonując zakupu jednego bądź kilku produktów jednocześnie w sklepie HEGO'S ON-LINE za przesyłkę płacisz tylko raz.

       4.  Odstąpienie od umowy (Zwrot)

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia wydania rzeczy tj. dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie towaru i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty przewidziane poniżej.

W przypadku realizacji zamówienia w sposób, o którym mowa w § 6 ust. 6 Regulaminu powyższy termin liczony jest od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów.

Warunkiem realizacji prawa odstąpienia od umowy jest złożenie przez Klienta stosowanego oświadczenia na piśmie i doręczenie go, na własny koszt, na adres pocztowy Sklepu w terminie, o którym mowa powyżej Klient wykonał prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli przekazał powyższe oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed wygaśnięciem tego terminu.

Klient informuje Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy składając w przewidzianym trybie  powyższe oświadczenie, które może przybrać formę:

              a) formularza zwrotu (link)

              b) jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od    umowy.

Klient odsyła zwracany towar na własny koszt na adres pocztowy Sklepu lub poprzez serwis http://www.szybkiezwroty.pl, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Termin ten zostaje zachowany, jeżeli konsument odeśle towary przed wygaśnięciem 30 dni. Przesyłki przesłane za pobraniem nie będą przyjmowane zaś ich wysłanie przed upływem 30 dni nie zostanie potraktowane jako zachowanie powyższego terminu.

Klient powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu towaru to zmiany konieczne i wynikające ze zwykłego zarządu towarem), nieuszkodzonego i kompletnego, w jego oryginalnym opakowaniu (jeżeli towar występował w opakowaniu) i ze wszystkimi dodatkami, które Klient otrzymał w wyniku realizacji zamówienia.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, funkcjonowania towarów.

Zwracany towar powinien być zgodny z zawartą umową sprzedaży.

W przypadku zamówień na więcej niż jeden produkt i zwrocie części zamówienia należy zatrzymać kopię dowodu sprzedaży, a oryginał wraz z towarem odesłać na adres siedziby Sklepu.

Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy reklamowanego towaru inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep w § 6 ust. 7, wówczas Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.

Sklep może się wstrzymać ze zwrotem kwot otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

         5.  Reklamacja towaru

 
Klientowi przysługuje prawo reklamowania towaru. Klient zobowiązany jest dostarczyć towar wraz z Formularzem reklamacyjnym do magazynu głównego sklepu internetowego (ul. Poleczki 21/6a) lub dowolnego butiku HEGO'S na własny koszt. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia.
 
X

Magazyn HEGO'S Milano / ul. POLECZKI 21 / 02-822 Warszawa
Skorzystaj jako pierwsza! Wystarczy, że udostępnisz nasz post na FB lub na Instagramie na Stories, oznaczając nas, a my wyślemy Ci KOD wcześniejszego dostępu. Zacznij Polowanie ON-LINE już 9 czerwca od 21.00.

Bądź na bieżąco:

X

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stark Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tel. 22 403 03 70, admin@hegos.eu ;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi newsletter, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na otrzymywanie newsletter;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa;
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi newsletter;
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
-->